2 december 2020

2021: LET´S GROW. Onder dat motto zet ondernemersvereniging Westermaat in Bedrijf al haar leden richting 2021 vol aan tot groei. Dat doet ze aan de hand van een (mede dankzij de Provincie Overijssel en in samenwerking met reclame collectief Lijnrecht) speciaal en exclusief ontwikkeld groeimiddel: het Let´s Grow Plan.

De opzet daarvan is even simpel als effectief. Leden krijgen in de vorm van een scorekaart een aantal vragen voorgelegd. De antwoorden daarop worden geanalyseerd en leveren zo een schat aan informatie op over zaken als ambitie, doelen, merk, marketing, sales, commerciële slagkracht, effectiviteit en klantwaarde.

Aan de hand daarvan wordt duidelijk waar groeikansen liggen. Hoe deze optimaal te benutten wordt vervolgens met elke ondernemer besproken en krijgt uiteindelijk vorm in een actieplan, het strikt bedrijfseigen Let´s Grow Plan.

Vervolgens worden, steeds bewust met slechts een beperkt aantal Westermaat in Bedrijf-leden, rondetafelgesprekken georganiseerd om ideeën en ervaringen te delen over groei en wat daar allemaal bij kan komen kijken.

Met deze actie onderstreept ondernemersvereniging Westermaat in Bedrijf eens te meer dat ze zichzelf en het hele bedrijventerrein Westermaat terecht bestempelt als ´Kloppend ondernemershart´.

Reacties

Reacties aan het laden...

Meer in artikelen

Ander nieuws