26 oktober 2020

MKB Twente, de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de regio Twente, wil de komende jaren fors inzetten op meer onderlinge samenwerking.

Deze samenwerking richt zich vooral op het ontwikkelen van talent en een duurzame regio.

Komende woensdag wordt tijdens de algemene ledenvergadering de aanpak met de leden van MKB-Twente verder uitgewerkt. Tevens zullen tijdens de Algemene Leden Vergadering op 28 oktober aanstaande drie nieuwe bestuursleden toetreden: Albert van Winden, Richard Kokhuis en Thomas Geerdink.

“Ondanks de moeilijke tijden heerst er een enorme ondernemersdrift binnen onze leden, die zich nu vooral richt op de wereld na corona” aldus Albert van Winden, beoogd nieuw voorzitter.

“We willen onze leden nog meer gaan verbinden op de thema’s onderwijs & talent en duurzaamheid & circulariteit. Ook blijft een goede bereikbaarheid van Twente cruciaal”.

Het bestuur van MKB Twente werkt in deze ambitie intensief samen met het onderwijs, haar strategische partners, MKB Nederland en andere belangenorganisaties.

Het MKB is en blijft cruciaal voor Twente als het gaat om scholing, werkgelegenheid en innovatie. MKB Twente gaat zich de komende 3 jaar vooral richten op de volgende 3 thema’s:

Onderwijs en talent

MKB Twente wil samen met de onderwijsinstellingen een zichtbare bijdrage leveren aan de juiste match tussen onderwijs en arbeidsmarkt en behoud van talent voor de Twentse arbeidsmarkt.

Duurzaamheid en circulariteit

Een schone, slimme regio die voorop loopt in de energietransitie en circulaire producten maakt voor een groenere wereld.

De leden van MKB Twente willen hier optimaal aan bijdragen.

Bereikbaarheid

Voor internationaal zakendoen, wonen en studeren dient Twente goed bereikbaar te zijn. Wij zullen de belangrijkste criteria van onze leden met betrekking tot de bereikbaarheid inbrengen en de belangen behartigen in diverse overlegorganen.

Reacties

Reacties aan het laden...

Meer in artikelen

Ander nieuws