7 september 2020

Op 1 oktober 2020 fuseren KienhuisHoving advocaten en notarissen uit Enschede met

Holtman notarissen uit Utrecht. De naam Holtman Notarissen blijft voorlopig gehandhaafd.

Bestuursvoorzitter Frans Jozef van der Vaart is verheugd met deze krachtenbundeling: ‘De

specialisten van onze kantoren versterken elkaar op allerlei gebied. Bovendien maken we

gebruik van elkaars netwerken. De fusie sterkt ons in onze ambitie om verder te groeien en

dicht bij onze cliënten te staan, letterlijk en figuurlijk in Twente, maar ook daarbuiten.’

Voor Holtman Notarissen zorgt deze stap voor groei en continuïteit van het kantoor. De

samenwerking met advocaten brengt meerwaarde voor hun cliënten. Voor KienhuisHoving

zorgt deze stap voor mogelijkheden voor een verdere profilering en uitbouw van haar

activiteiten in Utrecht en omgeving.

De Utrechtse notarissen Allard Schuering en Madeleine van der Wal voegen daaraan toe:

‘‘Op beide kantoren zullen we een completere dienstverlening kunnen bieden met

advocaten en notarissen op elk rechtsgebied. Onze cliënten zullen daar zeker van

profiteren.’’

Reacties

Reacties aan het laden...

Meer in artikelen

Ander nieuws