9 juli 2020


KienhuisHoving advocaten en notarissen maakt bekend dat op 8 juli 2020 mr. Frank (F.G.)
Röben is beëdigd tot notaris in Enschede door de Rechtbank te Arnhem.
Frank (1981) rondde in 2005 zijn studies notarieel recht en fiscaal recht af aan de Universiteit
Utrecht. Vervolgens werkte hij tot 2008 als kandidaat-notaris bij Loyens & Loeff in
Amsterdam, met als specialisaties ondernemingsrecht en commercieel vastgoed. In 2008
kwam hij in dienst bij KienhuisHoving in de praktijkgroep ondernemingsrecht. Frank volgde
daarna onder andere de Leergang Verdiept Vennootschapsrecht Notariaat aan de Nyenrode
Business Universiteit. Sinds 1 januari 2020 is hij partner (aandeelhouder) bij KienhuisHoving.
Frank houdt zich met name bezig met (grensoverschrijdende) fusies en overnames,
herstructureringen en oprichtingen van BV’s, stichtingen en andere rechtspersonen. Hij
begeleidt (inter)nationaal opererende concerns, (familie)bedrijven, investeerders en starten
scale-ups.
Over zijn praktijk: “Iedere dag spreken we cliënten uit binnen- en buitenland. Onze praktijk is
daarmee heel sprankelend en uitdagend. Dankzij alle moderne communicatiemiddelen
komen transacties vaak vlot tot stand en zijn cliënten enthousiast. Dat geeft veel energie.”
Reacties

Reacties aan het laden...

Meer in artikelen

Ander nieuws