13 februari 2020

In deze Masterclass Succesmanagement staan we stil bij de belangrijkste 3 elementen voor succes: heldere doelen, juiste activiteiten en beheersen van risico’s die er echt toe doen. Het samenspel tussen deze 3 elementen vormt een eenvoudige, maar effectieve aanpak voor het vergoten van succes.

Je werkt in deze Masterclass aan je eigen succes en bespreekt je casus binnen de groep. Van te voren levert je een doelstelling aan waarvan je het succes wilt vergroten. Je werkt aan het aanscherpen van de doelen, het beoordelen en verbeteren van de activiteiten om het doel te bereiken en de risico’s die je succes kunnen verstoren.

Inhoud

Om succesvol doelen te bereiken moet er regelmatig worden bijgestuurd. Doen we nog de juiste dingen en beheersen we de bekende risico’s om uiteindelijk succesvol te zijn? Om succesvol te zijn en te blijven dient effectief de vinger aan de pols te worden gehouden en moet de relatie tussen doel, activiteit en risico continu worden gemonitord. Uit onderzoek blijkt dat de rode draad waardoor organisaties in zwaar weer komen wordt veroorzaakt door onduidelijke doelen, negeren van risico’s en onvoldoende sturingsinformatie. Organisaties komen niet in de problemen omdat ze niet bijsturen, maar omdat ze te laat bijsturen.

In deze Masterclass staat centraal dat de gestelde doelen worden bereikt. Dat lukt alleen succesvol door de doelen helder te formuleren, de juiste activiteiten te ondernemen en de belangrijkste risico’s te beheersen die de doelbereiking in de weg kunnen staan. Het afspreken van doelen, bijsturen op activiteiten en onderkennen van risico’s moet een permanent onderwerp van gesprek zijn binnen het bestuur en tussen bestuur en management. Dat maakt een organisatie en haar bestuurders/managers meer succesvol.

Wat kun je straks?

 • Je weet hoe organisaties meer succesvol kunnen worden door effectiever hun doel te bereiken.
 • Je weet nieuwe sturingsinstrumenten toe te passen in je eigen organisatie.
 • Je weet heldere (sub)doelen te formuleren.
 • Je weet welke concrete acties tot een meer succesvolle doelbereiking leiden.
 • Je weet activiteiten op een andere manier te bekijken en te beoordelen op effectiviteit.
 • Je weet essentiële risico’s te herkennen die succes in de weg staan.

Lesdagen

Twee keer twee dagen (inclusief overnachting) van 8.30 - 17.00 uur.

Eén maand na de masterclass is er een terugkomdag. Deze dag wordt de masteropdracht individueel door de deelnemer gepresenteerd.

Locatie

Saxion Enschede

Docenten

Kerndocent van de masterclass is Geert Haisma. Voor de verschillende thema’s worden gepassioneerde docenten van Saxion en Universiteit Twente ingezet. Elke dag is er ook ruimte voor ervaringen en tips uit de praktijk. Gastcolleges worden onder andere verzorgd door:

 • Henk Keizer, voormalig CEO Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland GGN
 • Lars Kamphuis, CEO van ELIS en voormalig CFO van Grolsch
 • Jeroen Hatenboer, oud-wethouder gemeente Enschede
 • Piet Klop, directeur Public Values en oud-partner Deloitte
 • Martin van Staveren, specialist risicomanagement en auteur van de boeken Risicogestuurd werken en Risicoleiderschap, kerndocent Universiteit Twente

Thema’s

Dag 1 Inleiding Succesmanagement en heldere doelen

Waarom zijn sommige organisaties wel succesvol en andere niet? En wat kunnen we daar van leren? Succesmanagement is gebaseerd op de relatie tussen heldere doelen, de juiste activiteiten en de belangrijkste risico’s. Het begint allemaal met een heldere doelstelling en een strategie hoe deze te bereiken.

Dag 2 Doen we de juiste activiteiten?

Organisaties en medewerkers voeren heel veel activiteiten uit. Maar leveren die activiteiten allemaal wel een (volledige) bijdrage aan de gewenste doelbereiking? Of doen ze dit slechts gedeeltelijk? Zijn er andere alternatieve activiteiten die minder kosten en toch effectiever zijn?

Dag 3 Kennen we de belangrijkste risico’s?

Verder kijken dan je neus lang is, voorkomt verrassingen waardoor doelen niet of slechts gedeeltelijk worden bereikt. Door met elkaar de belangrijkste belemmeringen (risico’s) te beheersen neemt de kans op succesvolle doelbereiking toe.

Dag 4 Hoe veranderen we de organisatie naar een meer succesvolle organisatie?

Hoe kun je de stap maken van een ‘gewone’ organisatie die vooruit komt naar een organisatie die meer succesvol is in het bereiken van haar doelen?

Beoordeling en certificaat

Elke deelnemer maakt een plan van aanpak en gaat deze presenteren. Bij voldoende niveau wordt een certificaat uitgereikt. Elke deelnemer mag eenmaal een herkansing doen. Bij niet voldoen volgt een bewijs van deelname.

Doelgroep

Bestuurders, directeuren, managers, controllers, verander- en verbeteradviseurs.

Toelatingscriteria

Je hebt een hbo werk- en denkniveau.

Digitaal intakeassessment

Voorafgaand aan de masterclass vul je een digitaal intakeformulier in.

Data

 • Dag 1: maandag 16 maart 2020
 • Dag 2: dinsdag 17 maart 2020
 • Dag 3: maandag 30 maart 2020
 • Dag 4: dinsdag 31 maart 2020
 • Afsluiting: vrijdagochtend 17 april 2020

Kosten

Het lesgeld bedraagt € 3.600,- inclusief catering en literatuur.

Exclusief overnachting.

Literatuur

 • Syllabus Succesmanagement
 • Succesmanagement, Geert Haisma, artikel in Controllersmagazine, 31 oktober 2019

Vragen en/of aanmelding

Neem contact met ons op:

Geja Reusken-Jager

Projectcoördinator Kennistransfer AMA

Telefoon: 088-019 3662 | Mobiel: 06-19073406

E-mail: g.j.reusken@saxion.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Reacties

Reacties aan het laden...

Meer in artikelen

Ander nieuws