6 januari 2019

Als instelling op het gebied van onderwijs en wetenschap niet meedoen aan de internationalisering is allang geen optie meer. Als je wilt meetellen op het gebied van onderzoek móet je aantrekkelijk zijn voor toptalent uit de hele wereld. Dit is het hoe en waarom.

Veel bachelor en master-opleidingen zijn momenteel al helemaal Engelstalig. De internationalisering is niet meer te stoppen. Studenten van over de hele wereld komen hier graag een studie volgen en/of onderzoek doen. Als deze mensen daarna werk vinden in het buitenland, zijn zij natuurlijk geweldige ambassadeurs voor onze opleidingen. De ervaring leert dat ze vol lof zijn over de studie, de omgeving en hun verblijf hier. Onze regio komt er internationaal mee op de kaart.

Smeltkroes in onderwijs én bedrijfsleven

De uitdaging is natuurlijk om te zorgen dat toptalent na het afronden van de studie ook hier blijft. Bij het bedrijfsleven neemt de schroom om een Engelstalige collega aan te nemen in snel tempo af. Bij de nieuwe generatie is die drempelvrees er al helemaal niet meer. Die zijn gewend om in de smeltkroes van culturen te studeren en later dus ook te werken. Misschien kunnen we onze regio wel nóg aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld door bepaalde informatievoorziening ook in het Engels beschikbaar te maken. Als informatie al vertaald wordt, dan gebeurt dit vaak in het Duits en veel minder in het Engels.

Multidisciplinaire aanpak blijkt gewild

Het Nederlandse onderwijssysteem is voor buitenlandse studenten heel aantrekkelijk. Geen leerboeken in je hoofd stampen, maar gedegen basiskennis op een goede manier zelfstandig leren toepassen. Dat bereidt de studenten veel beter voor op een carrière. Maar ook een multidisciplinaire aanpak werpt zijn vruchten af. Want waar studierichtingen raakvlakken hebben, vloeien ze ook steeds meer in elkaar over. Neem bijvoorbeeld het introduceren van nieuwe technologieën in de gezondheidszorg. Of de raakvlakken tussen de studies Chemie en Elektrotechniek. Het is goed om niet star op een vak gericht te zijn, maar breed om je heen te kijken.

Aantrekkelijk voor iedereen

De toegankelijkheid van docenten – die dus ook openstaan voor goede ideeën buiten hun eigen vakgebied – wordt enorm gewaardeerd. En met name de Duitse studenten vinden het prettig dat het hier minder hiërarchisch en wat losser is. Voor Zuid-Europeanen is het heel aantrekkelijk als Engels de voertaal is. In China is het statusverhogend als je in Europa hebt gestudeerd. Zo is er voor studenten uit elk land wel een bepaalde aantrekkingskracht om hier naartoe te komen.

Ambassadeurs maken goede reclame

Afgestudeerden doen door hun enthousiasme goed werk om aankomende studenten te wijzen op de voordelen van het hier studeren. Maar er zijn ook docenten die uitstekende contacten hebben met onderwijsinstellingen over de hele wereld. De beste reclame vormen misschien wel de huidige internationale studenten, die bijvoorbeeld via Facebook aan het thuisfront laten weten dat ze bij ons een geweldige tijd hebben. Van het top-onderwijs tot de introductiedagen en de feesten, allemaal belangrijk. Een student verdwaalt hier niet in de massa en de organisatiegraad onder studenten is hoog, ook dat speelt mee. Dit alles maakt dat we de verdergaande internationalisering binnen onderwijs en onderzoek gerust kunnen zien als een flinke stap voorwaarts voor onze regio. 

Reacties

Reacties aan het laden...

Meer in artikelen

Ander nieuws