6 november 2018

Wat is dat toch met de gemeentefunctionaris en de ondernemer? Waarom denken veel mensen dat deze twee elkaar niet kunnen luchten of zien? Het lijkt de klassieke gedachte over de relatie tussen de overheid en het bedrijfsleven. Maar wie verder kijkt ziet dat de dagelijkse praktijk in veel gemeenten op betere relaties wijst. En dat is maar goed ook, want als je elkaar echt leert kennen, ontstaat er nieuwe energie. Om samen te groeien bijvoorbeeld. Dit is hoe we die gezamenlijke ontwikkeling mogelijk kunnen maken.

Ook al heb je als bedrijf soms andere belangen dan de gemeente of andersom, samen kun je werken aan groei. Vooral een wethouder Economische Zaken kan een waardevolle bijdrage leveren aan deze gezamenlijke ontwikkeling en dus aan de samenleving. We kunnen de portefeuille Economische Zaken immers zien als verbindende schakel tussen de overheid en het bedrijfsleven.

Manifest opstellen

Hoe wij allemaal de handen ineen kunnen slaan voor een ‘nieuwe’ relatie tussen gemeente en ondernemers? Door samen een ‘economisch manifest’ te tekenen bijvoorbeeld. In zo’n document zouden de gemeente en een aantal ondernemersverenigingen zich kunnen uitspreken over hun gedeelde opvattingen en uitgangspunten. Centraal kan staan het realiseren én behouden van een aantrekkelijk en hoogwaardig ondernemingsklimaat.

Stappen zetten

Daar waar sprake is van gezamenlijke aandachtspunten, kunnen direct stappen worden gemaakt. Door zowel de ondernemers als de gemeente. Dat is soms best even aftasten, maar uiteindelijk komt iedereen op deze manier verder. Gaandeweg zal blijken dat sommige gezette stappen groot zijn, sommige klein. Maar dit betekent niet dat kleine stappen niet waardevol zijn.

Openstaan voor elkaar

Soms zit het hem juist net in die kleine dingen, zoals op een laagdrempelige wijze met elkaar in contact komen. Als ondernemersvereniging kun je bijvoorbeeld de gemeente als een bijzonder lid aanwezig laten zijn bij je ledenvergaderingen. Want van je blijven vastbijten in tegengestelde belangen kom je nooit tot resultaat. Ook bij steeds meer gemeenten zie je deze visie: niet afwachten, maar openstaan voor initiatieven en aan de voorkant meedoen. Daar kan niet alleen het bedrijfsleven mee vooruit, maar ook de samenleving als geheel.

Kansen ontdekken

Kijk vooral naar welke kansen je samen kunt benutten. Want kansen liggen er altijd, in elke gemeente, voor elke ondernemer. Is een gemeente heel actief op het gebied van recreatie en toerisme? Dan kan het bijvoorbeeld de gezamenlijke ambitie van ondernemers en overheid zijn om de regio of een bepaald (natuur)gebied op 1 te krijgen. Of bekijk welke kansen je samen kunt aangrijpen in bijvoorbeeld de maakindustrie. Duurzamere oplossingen vormen hierbij misschien een mooie insteek.

Maatschappelijk belang

Het is de kunst om de energie die er al is te mobiliseren. Je ontkomt dan niet aan intensief samenwerken. Maar dat is goed voor de bedrijven, de organisaties en de maatschappij. En als ondernemer is het fijn om te werken in een gemeente die hierin een rol wil spelen en die wil samenwerken met het bedrijfsleven. Want alleen samen kunnen we pas echt groeien en onszelf ontwikkelen.

Reacties

Reacties aan het laden...

Meer in artikelen

Ander nieuws