INN'twente heeft als doelgroep:

Overheid:
Etaleren van plannen, initiatieven, kansen en nieuwe projecten, teneinde de dynamiek van haar Gemeente uit te dragen
Ondernemers:
Netwerk regionaal verbreden en verbindingen zoeken
Onderwijs/Kennisinstellingen:
Positioneren door kennisuitwisseling/valorisatie tussen studenten en bedrijfsleven

 

INN'twente is onderscheidend door verbinding Overheid, Kennisinstellingen en Ondernemers. Sinds 2019 zijn wij formeel als mediapartner aan het Rode Loper Event gekoppeld.

 

Het magazine verschijnt 2 x per jaar en gaat per post naar ca. 6.000 geselecteerde adressen van bedrijven, overheid- en onderwijsinstellingen en relevante leestafels in de regio Zwolle

 

De redactionele invulling komt tot stand met medewerking van afgevaardigden uit de 4 O’s en bevat bedrijfsoverstijgende maatschappelijke thema’s. Hiervoor is een adviesraad samengesteld om de onafhankelijkheid te borgen. Zie voor deelnemers adviesraad het online magazine op www.inntwente.nl/magazine.
Naast de redactionele content bevat het magazine (print en online) partner artikelen

 

Gekoppeld aan de verschijning van het magazine organiseren wij een release/kennis event op een hierbij passende locatie, telkens in een andere Gemeente binnen de regio’s.

 

Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden voor verbreding/verdieping binnen ons platform, in samenspraak met de adviesraad.

Social Media:

  • Het concept is ook online duidelijk zichtbaar zijn op alle social media kanalen.
  • Er zijn meerdere contactmomenten mogelijk middels bedrijfsbezoeken (altijd kennissessies) bij parels in de Regio.
  • Partners/relaties kunnen voor eigen bijeenkomsten/kennissessie/rondleidingen het netwerk van INN'twente uitnodigen.
  • Dit concept hebben wij in 2014 ook in de regio Zwolle succesvol in de markt gezet.

Zie voor meer info www.zonregiozwolle.nl

Krachtig/Energiek/Actueel
Helder/Vernieuwend/Scherp
Innovatief/Groot/Vrolijk
Leven/Natuurlijk/Prikkelend